Yearly Archives: 2020

ALDONA A. KAIRYS

A † A ALDONA A. KAIRYS mirė 2020 m. sausio 17 d., North Providence, sulaukusi 90 metų. Gimė Mažeikiuose, Lietuvoje, Aniceto ir Anastazijos (Busmaitės) Baužinskų šeimoje. Buvo žmona a. a. Matthew J. Kairio. Daugiau kaip 25 metus Aldona dirbo Rhode Island ligoninėje socialinių reikalų specialiste. 20 metų, iki bažnyčios uždarymo, …

Toliau...

ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ (RAMONAITYTĖ)

Užgeso mūsų šeimos tyra ir skaisti šviesa ir prasidėjo jos kelias į Amžinybę Joks kelias man netolimas, Joks vargas nesunkus – Gulbe atplaukt, kregžde atskrist Į tėviškės laukus. Tik vieną žodį pasakyt, Tik kartą per metus: Kaip tuščias be tavęs, mamyt, Pasaulis šis platus Vytautas Skripka A†A ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ …

Toliau...

DANUTĖ DIANE DERENČIENĖ

A†A DANUTĖ DIANE DERENČIENĖ mirė 2020 m. sausio 7 d. Gimė 1944 m. sausio 30 d. Lietuvoje. Danutė buvo a. a. Juozo ir a. a. Bronės Karazijų duktė ir a. a. Roberto mama. Giliame liūdesyje liko vyras Eugenijus; sūnūs Edvardas ir Juozas; broliai – Arvydas Karas su šeima ir Saulius …

Toliau...