Gen. konsulas Čikagoje M. Bekešius puikiai jaučia lietuvių, gyvenančių Amerikoje, „pulsą”. (Gen. konsulato nuotr.)

Apie lietuvių reikalus

Virginija Petrauskienė.

Pirmadienį, balandžio 12 dieną, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis nuotoliniu būdu susitiko su užsienio lietuvių bendruomenių, lituanistinių mokyklų, fondų, kitų diasporos organizacijų atstovais. Susitikime dalyvavo 87-ių organizacijų atstovai iš 36 šalių.

Mantvydas Bekešius.

„Džiaugiuosi galėdamas susitikti su jumis – lietuviškų organizacijų pasaulyje atstovais. Kiekvieno jūsų indėlis į lietuvybės puoselėjimą, ryšių tarp užsienyje šiuo metu gyvenančių tautiečių ir Lietuvos stiprinimą yra matomas ir vertinamas. Šio susitikimo dalyvių ir jų atstovaujamų organizacijų gausa rodo, koks yra didelis diasporos potencialas”, – sveikindamas susitikimo dalyvius sakė ministras, pažymėdamas XVIII Vyriausybės skiriamą itin didelį dėmesį ryšių su diaspora stiprinimui.

Susitikime kalbėjo: Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos kopirmininkas Jonas Bružas, PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke, Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos pirmininkas Vladas Oleinikovas, organizacijos Global Lithuanian Leaders vadovė Aušra Kukelkaitė, projekto „Pilietybė” atstovas Rimvydas Baltaduonis, taip pat Užsienio reikalų ministerijos viceministras Egidijus Meilūnas ir Užsienio lietuvių departamento direktorė Lina Žukauskaitė.

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, dalyvavęs šiame virtualiame renginyje, trumpai papasakojo apie tai, kokie klausimai buvo šio susitikimo dalyvių dėmesio centre. Ta proga kalbėjomės ir apie svarbiausius konsulato darbus, aktualijas bei planuojamus renginius.

Gerbiamas konsule, kas labiausiai rūpi užsienio šalyse gyvenantiems lietuviams? Kokie svarbiausi klausimai buvo keliami ir aptariami šio susitikimo metu?

Maždaug pusantros valandos trukusio susitikimo metu buvo aptariami keturi pagrindiniai klausimai.

Pirmas – tai pasirengimas būsimam referendumui dėl pilietybės. 2024 metais vyksiančių Lietuvos prezidento rinkimų metu, beveik neabejojama, kad bus vėl sprendžiamas labai aktualus pilietybės išsaugojimo, arba kaip populiariai sako Čikagos lietuviai – dvigubos pilietybės klausimas. Todėl ypač svarbu gerai pasirengti, suorganizuoti tinkamą kampaniją, kad balsuoti ateitų didžioji dalis lietuvių, gyvenančių užsienyje, o ne 60 tūkstančių piliečių.

Antras klausimas, kuris rūpi susitikimo dalyviams – lituanistinio švietimo svarba ir poreikis į jį investuoti. Lietuva turėtų kaip galėdama finansiškai paremti užsienio šalyse veikiančias lituanistines mokyklas – tuo neabejojo nė vienas iš susitikimo dalyvių.

Trečias svarstytas klausimas – aptartos elektroninio balsavimo galimybės. Tiek Užsienio reikalų ministras, tiek viceministras E. Meilūnas pabrėžė, jog užsienyje gyvenantiems lietuviams yra labai svarbu, kad būtų sukurta galimybė balsuoti elektroniniu būdu. Be abejonės, tai tik pirmasis su­sitikimas, planuojama tokių surengti ir daugiau, tad bus grįžtama prie šių klausimų, organizuojami teminiai posėdžiai su užsienio lietuviais.

Dar viena tema, kuria kalbėta susitikime – aptartos pastaruoju, pandemijos  metu, iškilusios konsulinio darbo problemos. Lietuvos televizijos žiniose ne kartą apie tai pasakota, kad dėl COVID-19 tose užsienio šalyse, kuriose gyvena daugiausiai lietuvių – Anglijoje, Airijoje, Norvegijoje, Čikagoje taip pat – susidarė didžiulės eilės žmonių, kuriems reikia pasikeisti, atnaujinti asmens tapatybės dokumentus. Buvo pasiūlymų, kad reikėtų pagalvoti apie įstatymų pataisas, kurios leistų palengvinti šias su dokumentų keitimu ir išdavimu susijusias procedūras. Aš pats, trumpai kalbėdamas šiame susitikime, aptariau dokumentų keitimo situaciją, kuri susiklostė mūsų konsulate. Labai džiugu, kad šiam klausimui daug dėmesio skiria Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB ko­misijos nariai, pati užsienyje, Jungtinėje Karalystėje gyvenusi, o dabar į Seimą išrinkta Seimo narė Dalia Asanavičiūtė.

Mantvydas Bekešius.

Pereinant prie LR generalinio konsulato Čikagoje reikalų, pratęskime dokumentų keitimo ir konsulinio darbo temą. Kokios yra tų eilių susidarymo priežastys ir kiek reikia dabar laukti tam, kuris nori pasikeisti pasą?

Tos eilės išaugo, prasidėjus pandemijai. Reikia pasakyti, kad ir anksčiau konsulate būdavo jaučiami sezoniniai lankytojų pagausėjimai. Tuomet, artinantis vasarai, daugelis susigriebdavo, kad baigiasi dokumentų galiojimo laikas, o kelionė į Lietuvą jau čia pat. Bet dabar eilės į konsulinį skyrių yra nuolatinis reiškinys. Tarkime, dabar užsiregistravę žmonės bus priimami tik gegužės viduryje. Tiesa, pasitaiko ir laimingų sutapimų. Kas nors negali atvykti ir sąžiningai anuliuoja registracijos laiką. Tuomet labai pasiseka tam, kuris pataiko registruotis tuo metu, kai atsilaisvina vieta.

Konsulinis darbas mums yra prioritetinis. Ir tai ne tik pasų, asmens dokumentų reikalai. Pasitaiko liūdnų atvejų – kažkas miršta, reikia padėti pargabenti į Lietuvą palaikus, patarti, kaip sutvarkyti dokumentus – žmonės ir šiais klausimais pagalbos kreipiasi į konsulatą. Beje, lietuviai skambina į konsulatą, norėdami pasikalbėti apie skiepus, teiraujasi, ką reikia žinoti tiems, kurie susirengė keliauti į Lietuvą. Mes pateikiame, kad visą informaciją, susijusią su kelione į Lietuvą (dėl skiepų, testavimo ir kitų klausimų) jie gali gauti: https://koronastop.lrv.lt/ Dažnai teiraujasi ir dėl giminaičių galimybės atvykti į JAV, tuomet mes suteikiame naujausią turimą informaciją, bet, taip pat, primigtynai rekomenduojame susisiekti su JAV ambasada Vilniuje, nes tik jie gali garantuoti, kokiomis sąlygomis Lietuvos pilietis, neturintis JAV paso arba žaliosios kortelės, bus įleistas į šalį.

Pamažu, dar labai nedrąsiai, jau ima grįžti JAV lietuvių renginiai: žiūrėk, čia kažkas į parodos atidarymą susibėgo, čia Poezijos pavasario šventėje susirinko, čia pavasario mugė planuojama… O kokie konsulato planai?

Kalbant apie ateities planus, artimiausias renginys – LR generalinis konsulatas Čikagoje ir Lenkijos Respublikos generalinis konsulatas rengia Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-osios Konstitucijos 230-ųjų metinių minėjimą. Sekmadienį, gegužės 2 d., 8:30 val. r. bus padėti vainikai prie Tadeušo Kosciuškos paminklo Čikagoje.  Vėliau, 10  val. r. vyks jungtinės šv. Mišios Holy Trinity Polish Catholic Church, dalyvaujant Čikagos arkivyskupijos vyskupo pareigas einančiam Andrew P. Wypych, kunigui Jauniui Kelpšui, kitiems lietuvių bei lenkų katalikų bažnyčios atstovams. Mes kartu su laikinąja Lenkijos generaline konsule Čikagoje Małgorzata Bąk-Guzik pasveikinsime susirinkusius svečius, tikiuosi, į renginį atvyks ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Šaulių, Skautų, Ateitininkų sąjunų atstovai. Lenkų bendruomenei atstovaus ir Polish National Alliance vadovai, 144th Illinois Army National Guard, Čikagos lenkų organizacijų vadovai ir visos lenkų bendruomenės JAV prezidentas. Taip pat, mūsų iniciatyva, į šiuos bendrus renginius kviečiami Ukrainos ir Baltarusijos atstovai. Pirmadienį, gegužės 3 d., 12 val. p. p. Daley Plaza aikštėje Čikagos centre vyks Lietuvos ir Lenkijos  vėliavų iškėlimo ceremonija.

Kitas iš didesnių renginių – spalio 7 d. 6 val. v. Čikagos kultūros centre LR generalinis konsulatas  planuoja pristatyti muzikinį projektą, kuriame Lietuvių meno ansamblis „Dainava” (vadovas Darius Polikaitis) ir Lietuvos nacionalinės operos solistas Rafailas Karpis atliks litvakų kilmės Čikagos kompozitoriaus Lee Kesselman sukurtą muzikinį kūrinį. Kompozitoriaus mamos seneliai emigravo iš Lietuvos į JAV XIX  a. pabaigoje. Čikagos kultūros centras garsėja išskirtine architektūra ir puikia akustika koncertiniams renginiams, jau esame užsakę čia salę numatomam renginiui. Planuojame, kad jame dalyvaus gausi Čikagos žydų ir kviestinė Čikagos lietuvių publika, diplomatų korpusas (viso yra 80 atstovybių), vietos politikos, verslo, meno atstovai. Tai bus svarbus kūrybinis, kultūrinis projektas, kuris buvo planuotas praėjusiems, Lietuvoje paskelbtiems Gaono metams. Tačiau dėl pandemijos jį teko perkelti į ateitį.

Šiam renginiui ir progai konsulatas, bendradarbiaudamas su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejumi, pasigamino ir atsigabeno naują edukacinę parodą „Knygos ant medžių neauga: Išsaugoti ir perduoti atmintį”, kuri bus eksponuojama koncerto metu, o taip pat, vėliau, bendradarbiaujant su vietos sinagogomis, mokyklomis ir kitomis kultūros institucijomis demonstruojama Čikagoje ir JAV vidurio vakaruose. Dar vėliau paskolinsime šią parodą ir kitoms Lietuvos atstovybėms JAV.

Tradiciškai planuojame giedoti tautišką giesmę liepos 6 d. Čikagos miesto centre, daugiau apie šį renginį paskelbsime vėliau, planuojame ir daugiau renginių, bet paminėjau didžiausius.

Dėkoju už pokalbį.

Virtualiame susitikime su LR užsienio reikalų ministru dalyvavo lietuviškų organizacijų atstovai iš 36 pasaulio šalių. (Nuotr. iš interneto.)