„Krepšinio namams” specialioje ČLKL, ŠALFASS ir JAV LB bei PLB Sporto komiteto akcijoje surinkti tūkstančiai dolerių. Nemažai jų gauta vykusioje loterijoje-aukcione, kurio laimėtojai į namus grįžo su vertingais prizais.

„Krepšinio namai”: bus daug įdomybių

Dainius Ruževičius.

Dainiui Ruževičiui A. Sabonis pasirašė ir ant jo brangių suvenyrų.

Viešėdamas Čikagoje Arvydas Sabonis visus krepšiniu „sergančius” lietuvius kvietė prisidėti prie „Krepšinio namų” statybos Kaune. Sparčiai kylančiame komplekse įsikurs Lietuvos krepšinio federacija, parduotuvė, prekiaujanti Lietuvos rinktinės atributika, kino peržiūrų ir renginių salė, kavinė su lauko terasa. Maždaug 70 proc. pastato erdvių užims muziejus; bus įrengta ir istorinė muziejaus dalis – „Šlovės alėja”. Šalia – Nemunas ir gražuolis ąžuolas. Tai turėtų būti namai, į kuriuos visuomet būtų gera sugrįžti. Ši krepšinio meka visuomenei bus atverta iki 2022-ųjų.                                     

Vasario 15 d. Čikagoje, restorane „Grand Dukes” vykusiame Lietuvos „Krepšinio namų” pristatymo rengi­nyje vyravo šventinė nuotaika O ją, be abejonės, visiems pakėlė Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) prezidento Arvydo Sabonio apsilankymas. Mū­sų šalies krepšinio legenda vi­siems noriai dalijo autografus ar kar­tu su savo gerbėjais mielai įsiamžino fotografijose.

Kaune sparčiai statomiems „Krep­šinio namams” specialioje Či­ka­gos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL), Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) ir JAV Lietuvių Bendruo­menės (JAV LB) bei Pasaulio Lietu­vių Bend­ruo­menės (PLB) Sporto ko­miteto akcijoje surinkti tūkstančiai dolerių, kurie la­bai padės įgyvendinti šį unikalų projektą.

ŠALFASS vadovas Laurynas Misevičius su žmona Ingrida iš LKF prezidento A. Sabonio rankų gavo oficialų sertifikatą, paskirtą įsigijusiems fanų zonos įsiamžinimo plytelę.

Apie „Krepšinio namų” projekto įgyvendinimo idėją bei jo reikalin­gu­mą Lietuvai bei visiems krepšinio my­lėtojams pasakojo A. Sabonis bei kartu su juo iš Lietuvos atvykęs LKF sekretorius Mindaugas Špokas.

Renginio metu taip pat buvo dis­kutuojama apie Lietuvos krepšinio ateitį, vyko labdaringas aukcionas bei viktorina krepšinio tematika. Aukciono metu brangiausiai – už 2,100 dolerių – buvo parduoti NBA rungtyniaujančio Domanto Sabonio marškinėliai su autografu, o dar po 1,200 ir 800 dolerių buvo įvertinti krepšinio kamuoliai su A. Sabonio ir Lietuvos krepšinio rinktinės krepši­nin­kų autografais.

„Per visus Lietuvos krepšinio gy­vavimo metus esame pasiekę įspūdin­gų rezultatų, skambių pergalių. Norisi jas įamžinti ir tai padaryti patraukliai, šiuolaikiškai, kitaip nei jau veikiančiuose sporto ar kitokios tematikos muziejuose Lietuvoje. Tiki­me, kad ‘Krepšinio namai’ taps trau­kos centru bei edukacine priemone jaunimui”, – susitikimo metu kalbėjo A. Sabonis.

Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio legendų

Aukciono prizai.

Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė – ypatinga krepšinio aikšte­lė, išdygsianti šalia „Krepšinio na­mų” Kaune. Ją sudarys 6 000 specialių plytelių, kuriose krepšinio šimtmečio proga bus išgraviruoti ir iškiliau­sių, daugiausiai pasiekusių Lie­tuvos krepšinio žmonių vardai.

Lietuvos krepšininkai pripažįsta, kad jokie laimėjimai ir pasiekimai neturėtų prasmės, jeigu ne šio nacio­nalinio sporto sirgaliai, todėl plytelėje išgraviruoti savo vardą gali ir kiek­vienas krepšinio aistruolis.

Plytelėje graviruojamas norimas vardas, pavardė, miestas bei priski­ria­mas identifikacinis plytelės nume­ris. Plytelės vertė – 350 eurų (visos lė­šos bus skirtos muziejaus įrengimui). Daugiau informacijos galima rasti internetiniame puslapyje – parama.krepsinionamai.lt.

„Tikime, kad ‘Krepšinio namai’ taps traukos centru bei edukacine priemone jaunimui”, – susitikimo metu teigė A. Sabonis.
Sabo autografas „Draugui”.