Į šventę sugužėjo per 300 žmonių, jie atvyko ir iš tolimesnių valstijų. (Audronės Kižytės nuotraukos)

Tarp šventės „K2+S” prizų – ir bulvių maišas

Virginija Petrauskienė.

Galime kiek norime šaipytis iš šio patiekalo, kurį kalbininkai liepia vadinti bulvių plokštainiu, o visi lietuviai užsispyrusiai toliau jį tituluoja „kugeliu”, bet jis mūsų tautiečiams toks skanus, kad į kugelio valgymo šventę jie ryžtasi keliauti iš „pasaulio krašto”. Į Pasaulio lietuvių centre penktą kartą surengtą šventę „Kugelis, krupnikas + sūris” susirinko žmonių net iš kitų valstijų. Ne tik tam, kad paragautų šių skanumynų, bet ir kad paremtų skautų stovyklą Rakas.      

Programos vedėjai Taiyda ir Richardas Chiapetta sveikina Jai ir Daiva Chauhan (Kansas), kuriems atiteko prizas – 37 svarų bulvių maišas.

„Kugelis, krupnikas + sūris” (arba sutrumpintai „K2+S”) – taip pavadintą šventę – varžytuves Lietuvos skautų sąjungos Čikagoje nariai surengė jau penktą kartą. Smagus renginys vyko praėjusį šeštadienį, vasario 8 dieną Pasaulio lietuvių centre esančioje Banys šeimos salėje. Į šių lietuvio širdžiai ir skrandžiui  mielų patiekalų ir senas tradicijas turinčio krupniko ragavimo šventę susirinko per 300 žmonių. Ragautojai atvyko ne tik iš Čikagos ir jos apylinkių, bet ir kitų valstijų – California, Kansas, Ohio, Michigan. Daugelis norėjo ne tik „skaniai” praleisti laiką, bet kartu paremti Rako skautų stovyklą.

Šventės dalyviai galėjo ne tik iki soties ragauti, bet ir išrinkti, kurios šeimininkės patiekalas gardžiausias, kuris krupniko receptas pats „pačiausias” bei už jį balsuoti. Kugelio kepėjai, sūrių spaudėjai ir krupniko gamybos „burtininkai” vaišino šventės dalyvius savo pagamintais patiekalais ir nerimastingai laukė valgytojų bei specialios komisijos sprendimų.

Sūrio konkurso nugalėtojai (iš k.): Andrius Rasutis (III v.), Dimitrijus Borovojus (II v.) , Sofija Ferrell (I v.).

Vertintojų komisijos nariai buvo užėmę vietas atskirame kambaryje, kad negalėtų matyti kurio konkursanto pagamintą maistą ir gėrimus ragauja. Beje, šventės dalyvių nuomonė ne visada sutapo su komisijos sprendimais.

Renginio organizatoriai šventės svečius sveikino ir kvietė dalyvauti įvairiose pramogose. Visiems patiko smagūs spėliojimo konkursai, kurių laimėtojams atiteko netikėtos dovanos.

Viename iš šių konkursų reikėjo atspėti, kiek sveria bulvių prikrautas maišas. Spėliotojų netrūko, bet laimėjo tas, kuris ištarė teisingą skaičių – 37 svarai. Taigi, laimėtojui ir buvo padovanotas tas bulvių maišas. Laimingasis buvo atvykęs net iš Kansas. Istorija nutyli, ar jis ryžosi savo prizą parsigabenti į namus.

Panaši užduotis – atspėti, kiek medaus saldainių buvo 8 svarų dėžėje. Pasirodo – net 503. Laimėjo tas, kuris pasakė artimiausią skaičių.

Darius Lalas ir Eddie Brooks siūlo paragau­ti pagal jų receptą pagaminto krupniko.

Šią maisto šventę, vykstančią kas antrus metus, jau penktą kartą rengia Taiyda Chiapetta ir jos vyras Ričardas (jiems noriai talkina skautų tėveliai ir, žinoma, vadovai).

T. Chiapetta pasakojo, kad pirmoji  tokia šventė buvo surengta 2012 metais. Tąsyk Nerijos tuntas norėjo surinkti pinigų Rako stovyklos atnaujinimo darbams. „Nesinorėjo rengti dar vieno pokylio ar parodos, todėl nusprendėme pasirinkti tokią lėšų rinkimo formą – kugelis visada pritraukia įvairaus amžiaus maisto mėgėjus. Pakvietėme ir krupniko gamintojus – šventės dalyviai mielai paragauja bent po mažą šlakelį šio senas gamybos tradicijas turinčio likerio. Neseniai prie šventės prisijungė ir naminio sūrio gamintojai. Ši mūsų idėja pasiteisino”, – sakė T. Chiapetta.

Šventės „K2+S” organizatoriai džiaugiasi – šiais metais surinkta 10 tūkstančių dol. pelno. Šie pinigai bus skirti Rako stovyklos teritorijoje esančių sausuolių medžių pašalinimui, bei kitiems šiuo metu reikalingiausiems darbams.

Geriausio krupniko konkurso laimėtojais teisėjai išrinko (iš k.): David Donovan (Los Angeles), Vidmantas Titas su dukra Christine (Cleveland, OH) ir Ray Cicėnas (IL).
Skaniausio kugelio gamintojomis teisėjai pripažino (iš k.): Ramutę Kemėžaitę-Kaz­laus­kienę (III v.), „Grand Dukes” atstovę Jolantą Smulkevičius (II v.) ir Aušrą Jasaitytę-Pet­ry (I v.).
Draugai sveikina pirmosios vietos laimėtoją Onutę Urbonienę (sėdi trečia iš k.), kurios sū­riai sulaukė daugiausiai šventės dalyvių balsų. Iš k.: Genovaitė Blankienė, Genovaitė Gatavackienė, Onutė Urbonienė, Salomėja Ringienė, Vilma Bazienė, Monika Ringytė, Modesta Bazytė, Romas Gataveckas ir Jonas Ruikis.
Šventės dalyviai mėgavosi ir maistu, ir bendravimu.