Po spektaklio (iš k.): Artūras Žilinskas, Jonas Variakojis, Vilma Jarulienė, Alma Preisaitienė ir Audrius Aleksiūnas.
Po spektaklio (iš k.): Artūras Žilinskas, Jonas Variakojis, Vilma Jarulienė, Alma Preisaitienė ir Audrius Aleksiūnas. (Vytenio Lietuvninko nuotraukos)

Mes neglostome, o jeigu glostome – tai tik prieš plauką…

Rita Rašymienė.

„Pas daktarą I”: Artūras ir Alma.
„Pas daktarą I”: Artūras ir Alma.

Kovo 9 ir 10 d. Pasaulio lietuvių centre, „Sielos” galerijoje, Čikagos humoro ir satyros grupė „Antras kaimas” surengė du pasirodymus. Tai buvo atsikūrusio (prisikėlusio) „Antro kaimo” premjera, skirta Čikagos lietuvių bendruomenei. Tiesa, beatgimstanti teatro grupė trumpai pasirodė jau 2017 m. balandžio mėn. filisterių skautų vakaronėje ir spalio mėn. – akademikų skautų metinėje šventėje bei laikraščio „Draugas” kasmetiniame pokylyje.

Žiūrovai susirinko labai įvairūs. Sausakimšoje „Sielos” galerijoje galėjai sutikti ir tuos, kurie matė „Antro kaimo” spektaklius „Playhouse” menėje prieš daug metų, ir tuos, kurie anksčiau vaidino šioje grupėje, ir tuos, kurie apie „Antrą kaimą” nieko nežino ir atėjo pasižiūrėti pirmą kartą. Per savo spalvingą gyvavimo laikotarpį labai daug žmonių čia vaidino, rašė, režisavo, fotografavo ir dalyvavo grupės veikloje. Negaliu net visų dalyvavusių išvardinti! Žiūrovai dabar vėl susirinko dėl vieno tikslo – kartu su antrakaimiečiais pasijuokti ir iš savęs pasišaipyti.

„Pas daktarą II”: Vilma ir Artūras.
„Pas daktarą II”: Vilma ir Artūras.

Teatro vadovas ir režisierius Jonas Variakojis įžanginiame epizode supažindino žiūrovus su „Antro kaimo” istorija. Grupė susikūrė 1963 m., pavadinimo parinkimą ir kūrybos stilių įtakojo Čikagos humoro trupė Second City. „Antras kaimas” daug gastroliavo – ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir Kanadoje. 1989 m. teatras  pasirodė Lietuvoje. Tačiau 1999 m. juokai nutilo ir veikla nutrūko. Grupė iširo dėl įvairių priežasčių. Jonas taip pat papasakojo, kaip „Antras kaimas” atgimė. Pasak jo, dėl to „kaltas” yra vienas žmogus, kuris pajuto, kad mūsų gyvenime trūksta humoro. Tai – Audrius Aleksiūnas. Jo tėvas, a. a. Juozas Alek­siūnas, buvo ilgametis „Antro kaimo” narys. Noras pagerbti jo atminimą buvo dar vienas stimulas atkurti „Antrą kaimą”. Audrius susisiekė su buvusiais grupės nariais, kad gautų jų palaiminimą ir patarimų šią grupę atgaivinant. Labai gražūs tikslai, bet Audrius išėjęs į sceną pasijuokė, kad visai ne dėl to jis norėjo atgavinti „Antrą kaimą”. Jis tai darė dėl savanaudiškų tikslų – norėjo susirasti sau mergelę!! Kaip ir dera „Antro kaimo” pasirodymui – premjerinis spektaklis prasidėjo pokštais.

„Atsisveikinimas”: Artūras ir Alma.
„Atsisveikinimas”: Artūras ir Alma.

Buvo suvaidinta net 16 epizodų. Daugumoje iš jų pasirodė du ar trys aktoriai, o paskutiniame, baigiamajame – visi kartu. Epizodus, kurie teminiu požiūriu buvo labai įvairūs, atskyrė muzikiniai intarpai (kai kurie iš jų buvo tie patys, naudoti prieš daugelį metų „Antro kaimo” spektakliuose). Buvo panaudoti ir senesni, tik atnaujinti, bei naujai parašyti etiudai. Tekstų autoriai – Kazys Almenas, Titus Antanaitis, Vilma Jarulienė, Romas Stakauskas, Jonas Variakojis. Man labiausiai įsiminė epizodas „Sąžinė”, kuris baigėsi žodžiais: „Vogtų pinigų niekada neimčiau”. Reikės į „Antro kaimo” pasirodymą nuvykti dar kartą, kad suprasčiau apie ką čia kalbama.    

Labai įtikinančiai vaidino Audrius Aleksiūnas, Vilma Jarulienė, Jonas Variakojis, Artūras Žilinskas ir naujausia grupės narė Alma Preisaitienė. Spektaklį ruošiant ir jo metu labai daug padėjo „Antro kaimo” narys Sid (Juozas) Ulevičius, kuris pasirūpino šviesos ir garso efektais, paruošė sceną bei sumaketavo ir atspausdino plakatus ir programėles. Taip pat prisidėjo fotografai Tauras Bublys ir Vytenis Lietuvninkas. Spektaklio programą sudarė ir jį režisavo Jonas Variakojis. 

„Senųjų godos”: Audrius ir Alma.
„Senųjų godos”: Audrius ir Alma.

Paskutinis etiudas pavadintas „Po programos”, jame – diskusija apie ką tik matytą programą. Penki žmonės matė tą patį ir visi penki suprato skirtingai, nuomonės nesutapo. Taip, kaip ir gyvenime dažnai būna. Aktoriai baigė spektaklį įspūdinga fraze: „Juokingi esame ne mes – juokingas yra gyvenimas”.

Žiūrovai gausiai plojo, negailėjo šiltų žodžių ir džiaugėsi puikiu pasirodymu. Aktoriai buvo apdovanoti gėlėmis. Vakaras su „Antru kaimu” pralėkė greitai ir linksmai. Lauksime naujų pasirodymų!

P.S. Matydama, kaip šiltai buvo sutikta ši premjera ir patys aktoriai, tikiu, kad naujasis „Antras kaimas” gyvuos ilgai. Jeigu turite humoro gyslelę, mokate pasijuokti ir norite prisijungti prie šios šaunios trupės, kreipkitės į Audrių: aleksiunasa@gmail.com. Visuomet ieškomi nauji aktoriai ir rašytojai.

„Juodosios piliulės”: Alma ir Jonas.
„Juodosios piliulės”: Alma ir Jonas.