Scenoje – konkurso finalistai ir organizatoriai bei komisijos nariai. (Linos Žiogaitės nuotraukos)

Talentingiems vaikams – įspūdingos premijos

Virginija Petrauskienė.

Amerikoje gyvena daugybė talentingų lietuvių vaikų – tuo yra įsitikinę JAV LB atstovai. Kultūros tarybos pastangomis buvo sėkmingai surengtas pirmasis vaikų talentų konkursas, kuriame dėl prizinių vietų varžėsi 28 dalyviai, o laimėtojai buvo apdovanoti piniginėmis premijomis. Rengėjai neabejoja, kad šis konkursas taps tradiciniu, o norinčių jame dalyvauti kasmet vis daugės.

Pirmosios premijos laimėtojas – Erikas Šileika.

Birželio 5 dieną Pasaulio lietuvių centre (PLC) įvyko JAV LB Krašto valdybos Kultūros tarybos surengtas Jaunųjų talentų konkursas.

„Tai pirmasis bandymas suteikti galimybę scenoje pasirodyti ir būti įvertintiems jauniesiems talentams – JAV gyvenantiems lietuviams vaikams. Ir šis bandymas tikrai pavyko – Amerikoje tikrai yra labai daug talentingų lietuviukų. Kai kurie konkursantai savo pasirodymais ne tik sužavėjo, jie tiesiog apstulbino komisijos narius”, – sakė Kultūros tarybos pirmininkė Giedrė Knieža.

Ji prisipažino, kad mintis suburti jaunuosius talentingus tautiečius scenoje seniai nedavė ramybės. Tačiau kai atsirado palaikančių ir padedančių kolegų, kai Lietuvių Fondas skyrė finansinę paramą, tuomet idėja „tapo kūnu”. Pirmiausiai G. Kniežos mintį palaikė ir prie jos įgyvendinimo prisidėjo žinoma operos solistė Nida Grigalavičiūtė ir Žygis Janus, kuris yra tikras įvairių renginių organizavimo profesionalas.

Antrosios vietos laimėtoja Gabija Žukauskas.

Konkursas vyko trimis etapais. Pirmieji du etapai buvo virtualūs, trečiasis vyko gyvai galerijoje „Siela”. Pirmajame ture buvo užsiregistravę dalyvauti 28 dalyviai. Jie atsiuntė savo pasirodymų įrašus. Po antrojo etapo į finalą buvo atrinkti šeši geriausieji konkursantai.

Vaikų pasirodymus vertino kompetentinga komisija, kurioje sutiko dalyvauti Estera Wilson, sportinių šokių trenerė, praeityje – daugkartinė sportinių šokių čempionatų prizininkė, finalistė, 1993 m. „Gintarinės poros” konkurso nugalėtoja, Kęstutis Daugirdas, muzikos dėstytojas, kompozitorius, dirigentas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro premijos laimėtojas, lietuvių choro „Los Angelai” ir vyrų ansamblio „Tolimi aidai” vadovas, Nida Grigalavičiūtė, Čikagos lietuvių operos solistė ir choro vadovė, Gintaras Milius, baigęs Lietuvos muzikos akademijos mušamųjų instrumentų specialybės studijas, profesionalus muzikantas, šiuo metu muzikuojantis Čikagos roko grupėje „TheRelevant” ir lietuviškos muzikos grupėje „Cigarai” ir Elena Reklaitis, PLC vadovė, kuri mokėsi fortepijono klasėje Indiana University, University of Illinois, o šiuo metu pati dainuoja roko grupėje „Spun”. Balsus skaičiavo Kultūros tarybos narė Daina Miežlaiškis.

Finalistė Mėja Me­din­gytė džiaugėsi konkursu.

„Nebuvo lengva surinkti profesionalią komisiją, todėl esame dėkingi tiems, kurie sutiko joje dalyvauti – dalyvių atsiųstų įrašų peržiūrai skyrė savo laisvalaikį, turėjo atsakingai įvertinti kiekvieno dalyvio pasirodymą”, – sakė G. Knieža.

Ji pasidžiaugė, kad Talentų konkurse dalyvavo ne tik Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys jaunieji atlikėjai, bet ir New Yorko, Atlantos miestų, Alabamos ir Californijos valstijų atstovai.

Finale penki dalyviai pasirodė gyvai, o vienai konkursantei – Gretai Grigas iš Californijos buvo leista dalyvauti virtualiai dėl vis dar nerimą keliančio COVID-19. Stebėti konkurso finalo galerijoje „Siela” susirinko pilna salė. Ko­ne pusė žiūrovų buvo vaikai, kurie atidžiai stebėjo savo bendraamžių pasiro­dymus scenoje. Labiausiai visus nustebino finalistė Gabija Žukauskas (mokytoja Rima Velickienė), kuri pir­muosiuose etapuose pasirodė neblo­gai, tačiau finalinis jos pasirodymas komisijos narius privertė pašokti nuo kėdžių ir ploti atsistojus. Mergaitė, kuri yra lietuvių emigrantų trečiosios kartos atstovė, lietuviškai padainavo Aktorių trio išpopuliarintą dainą „Paukš­čiai” (žodžiai Pierre-Jean de Beranger, juos į lietuvių kalbą išvertė Aleksys Churginas. Muziką jiems sukūrė dainininkas ir aktorius Kostas Smoriginas). Susumavus pirmųjų etapų taškus, jai atiteko antroji vieta. Pirmoji vieta skirta Erikui Šileikai (mokytoja Wewen Ma), kuris pianinu pagrojo Edward Grieg kūrinį „Nykštukų maršas”. Trečioji vieta atiteko pia­nistei Gretai Grigas (mokytoja Silvija Velickaitė), atlikusiai kompozitoriaus Moritz Moszkowski etiudą.

Trečiojo turo laimėtojai buvo  apdovanoti piniginėmis 1 000, 500 ir 300 dol. premijomis, kurias skyrė Lietuvių Fondas. Vaišes renginio dalyviams ir svečiams paruošė Čikagos apylinkės lietuviai.

Šis komisijos vertinimas labai nudžiugino vieną iš konkurso finalo dalyvių.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Birželio 10 d. numeryje, Vol. CXII NR. 45)