Alina Volodkaitė-Davis ir Marytė Meškauskas mokina marginti margučius.
Alina Volodkaitė-Davis ir Marytė Meškauskas mokina marginti margučius pačius mažiausius – kiškiukus. (A. Sidaugienės nuotr.)

Tautodailės diena mokykloje

Audronė Tamulienė.
Audronė Tamulienė džiaugiasi mokyklos dovana.

Audronė Sidaugienė.

Jau 26 metus švenčiame Kovo 11-ąją. Čikagos lituanistinė mokykla šią šventę stengiasi kiekvienais metais pažymėti vis kitaip. Šiemet mokykloje lankėsi Lietuvių tautinio instituto Čikagoje darbštuolės su pirmininke Audrone Tamuliene ir galerijos „Siela” bendraminčiai.

Kaip pasakojo Tautodailės galerijos Lemonte kuratorė Vida Rimienė, Tautodailės instituto šaknys – Kanadoje, o kai įsikūrė Čikagoje – miela buvo rinktis ir darbuotis Balzeko muziejuje. Tik prieš 23 metus galerija persikraustė į Lemontą. Ten ir dabar galima apžiūrėti gražią ekspoziciją, o taip pat ten dar ir šiandien audžiamos tautinės juostos ir kiti gražūs audiniai, ten galima pasimokyti senųjų amatų.

Mūsų mokyklos mokinukams toloka iki Lemonto, tad tautodailininkai ir amatininkai atvyko pas mus.

Į Jaunimo centro mažąją salę dar išvakarėse atkeliavo staklės, rateliai, mestuvas, įranga moliui žiesti ir dar daug daug įvairių daiktų. Visą dieną į salę skubėjo mokinukai – nuo mažiausių iki didžiausių. Tautodailės instituto pirmininkė Audronė Tamulienė pasakojo apie vilnos verpimą, rodė šį procesą savo šeimos relikvija – verpimo rateliu. Gerb. Audronė pasakojo, kiek daug audinių yra išaudusi sau ir savo šeimos nariams, o tą dieną buvo pasipuošusi savo pačios austa ir siūta margaspalve liemene.

Vytelių pynėjas Bronislovas Ilevičius su trečiokais.
Vytelių pynėjas Bronislovas Ilevičius su trečiokais.

Mokinukų dėmesį patraukė ir kitas įrenginys – mestuvas. Vida Rimienė demonstravo, kaip audimui reikia paruošti siūlų sruogas. Tai ilgas ir atidumo reikalaujantis darbas. Mergaitės mėgino pasukti mestuvą, bet mieliau sėdo mokytis austi. Prie audimo staklių – didesnių ir mažesnių – savo darbštumą rodė Aldona Rauchienė, Violeta Fabianovich ir tautines juostas beaudžianti Rugilė Šlapkauskienė. Ir berniukams, ir mergaitėms patiko liesti šaudyklę, ją perleisti per siūlų juostas ir spausti pedalą. Bet visiems buvo nuostabu, koks ilgas pats audimo procesas ir kiek matematikos žinių reikia turėti, kol apskaičiuoji raštą.

Visai nedaug liko iki šv. Velykų, tad vienas iš aktualiausių ir mėgstamiausių užsiėmimų buvo margučių marginimas vašku. Šio amato grožybių ir subtilybių mokė Marytė Meškauskas ir Alina Volodkaitė-Davis. Kokių tik raštų ir kokių tik spalvų jos nebuvo paruošusios! Tik dėl laiko stokos visi negalėjo baigti marginti savo margučių, bet supratimą apie šį marginimo būdą dauguma turės. Dar ir Verbų savaitgalį kai kurie mokinukai klasėse gražins margučius, o kiti mokys šio dažymo būdo ir savo šeimos narius.

Turbūt beveik kiekvienuose namuose margučius dėsime į gražius pintus krepšelius, bet tik nedaugelis žinojo, kaip tokie krepšeliai gimsta. Paslaptį atskleidė vytelių pynėjas Bronislovas Ilevičius. Jis rodė savo rankų kūrybą – pintines, krepšius, drožtus šaukštus ir kitokius suvenyrus. Ir mažieji mokinukai, ir mokytojos norėjo pamėginti prisidėti prie vienos pintinėlės pynimo. Ir vėl nuostaba – nėra taip lengva, reikia daug kruopštumo, netgi jėgos.

Keramikę Daivą Algorov apsupo susidomėję vaikai.
Keramikę Daivą Algorov apsupo susidomėję vaikai.

Jėgos reikėjo ir moliniams puodams žiesti. Kaip tai daryti, mus mokė keramikė Daiva Algorov. Keletas mokinukų sukūrė savo puodynes, vazeles, įrašė savo vardą su viltim pamatyti šiuos indus kada nors ir galerijos lentynose. Turbūt nebuvo nė vieno vaiko, kuris nepačiupinėjo molio ar porceliano. Keramikai Alvydas Pakarklis ir Nora Aušrienė buvo labai užsiėmę, – visi norėjo pasidaryti savo meno kūrinuką, tad mokytojai aiškino, mokė, patarinėjo, kaip geriau tą molį išminkyti, išglostyti ir kūrinį sukurti. Tikimės, kad vieną dieną mūsų kurti kūriniai sugrįš į mokyklą jau baigti, o tada galėsim juos pademonstruoti ir kitiems.

Baigiantis įspūdingai dienai mokyklos direktorė Laima Apanavičienė dėkojo kūrėjams, amatininkams, dovanojo simbolines mokyklos dovanėles ir nuoširdžiai džiaugėsi tokiu vykusiu renginiu. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems. Ačiū Dailės instituto pirmininkei Audronei Tamulienei ir jos darbštuolėms kolegėms, „Sielos” galerijos direktorei Astai Zimkus, tėvų komiteto pirmininkui Antanui Rašymui ir tėveliams, padėjusiems suvežti ir išvežti įrenginius.

Tikimės, kad tokios šventės, kai galima ne tik pamatyti, sužinoti, bet ir pamėginti, paliesti, mūsų mokykloje taps tradicija.

Audronė Sidaugienė – Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja.