Ir dar kartą pasitvirtino taisyklė, kad lietuvių yra visur! (Rūtos Elvikytės albumo nuotr.)

Charlestone buriasi lietuviai

Angelė Kavakienė.

Charlestonas (South Carolina) – patrauklus miestas, europiečių įkurtas 1670 metais, ir iki šios dienos nepraradęs savo žavesio: įspūdinga ir savita architektūra, vandenynas, teatrai ir koncertinės salės, šimtai meno galerijų, šlovę pelnę restoranai bei kavinės. 

Mes sakome, kad lietuvių Amerikoje rasime visur. Kol gyvenau Čikagoje, nieko nebuvau girdėjusi apie lietuvius Charlestone ar jo apylinkėse. Ar gyvena lietuvių Charlestone? Jei taip – kiek? Radau seną informaciją, kad seniau mieste gyveno 364 lietuviai, jie bendravo, rinkdavosi, ruošė šventes. JAV Lietuvių Bendruomenėje (LB) net nesu girdėjusi, kad Charlestono lietuviai būtų dalyvavę kokioje nors veikloje. Oficiali statistika teigia, kad kone visuose South Carolina miestuose ir miesteliuose gyvena po kelis lietuvius, deja, statistika toli gražu neatitinka tikrovės.    

Dvi Rūtos, ištekėjusios už dviejų Nick (iš k.): Nick Smith, Rūta Elvikytė-Smith, Rūta Rimkutė-Buckhorn ir Nick Buckhorn.

Jei, remiantis statistika, anksčiau čia gyveno 364 mūsų tautos atstovai, tai vis tiek turbūt visi neišsilakstė, kažkur turi būti užsilikusių bent jų vaikų ar vaikaičių? Deja – rasti nepavyko. Susisiekiau su čia gyvenančiu J. Laukaičiu. Jis net nežino, kad jo pavardė lietuviška ir nepažįsta čia gyvenančių lietuvių. Hm?

Ir vis dėlto lietuvių čia yra. Kai tik persikėlėme į Charlestoną ir ėmėme ieškoti saviškių, iš pradžių atrodė, kad gal ir iš tikro čia jų nėra. Tačiau lašas po lašo… Po kelių mėnesių netoliese apsigyveno ką tik iš Švedijos persikėlusi jauna lietuvių šeima. Gana greitai atsirado dar viena, neseniai persikėlusi iš Lietuvos. Užsukę į Folly Beach esančią parduotuvę, išsiaiškinome, kad jos savininkė yra lietuvė Inga. Netoliese gyvena ir jos brolis Romas, kuris pažįsta lietuvę Rudy. Paskui kažkas atsiuntė žinutę apie talentingą fotografę Rūtą, Rūta pažinojo Imantą, o Imantas turi taip pat čia gyvenančią mamą… Paskui per „Facebook” kažkas atsiuntė žinutę, kad greitu laiku keliasi gyventi į Charlestoną. Taip pamažu ėmė kauptis vietinių lietuvių grupė, kuri, kaip dažnai būna nedidelėse, su savais norinčiais draugauti lietuvių grupėse, yra kupina entuziazmo, draugiška, nori rinktis, bendrauti, kartu švęsti.

Kur lietuviai – ten ir lietuviškos vaišės.

Jei į pirmąjį susitikimą atvykome penkiese, antrame jau mūsų buvo per 10, o švęsti Kalėdų susirinko apie 30, neįskaičiuojant tų, kurie pranešė nedalyvausią, nes yra susirgę ar išvykę. Rūtos Elvikytės-Smith ir Jovitos Gaiželienės pastangomis South Carolina lietuvių Kalėdos buvo tikrai šiltos ir nuotaikingos. Visi atsinešė maisto ir gėrimų, nepaliko namie ir geros nuotaikos, taigi pirmas neseniai susibūrusios grupės Kalėdų šventimas tikrai pavyko. Ne vienas pageidavo, kad rinktumės dažniau, ir ne tik švenčių progomis.

Daugelis susirinkusiųjų taip pat sakė, kad jie nenorėtų būti Atlantos LB dalimi. Nors su atlantiškiais norėtų bendrauti, važiuoti vienas pas kitą  į svečius, tačiau South Carolina grupė yra jau nemaža, pakankamai savarankiška, ir jai nereikia glaustis prie kaimyninių valstijų Bendruomenių. Ar taps šios valstijos lietuviai JAV LB dalimi – laikas parodys, o kol kas Charlestono lietuviai yra patenkinti tuo, ką turi – galimybę susirinkti, pabendrauti, pažymėti savo šventes ir būti saviems tarp savų.

Mūsų pirmasis susitikimas. Viduryje sėdi šio susitikimo iniciatorė Angelė Kavakienė.