Čikagos lietuvių moterų klubo valdyba. Iš k.: klubo sekretorė Genevieve Maluska, iždininkė Cecilia Matul, 97 metų sukaktį šiemet mininti Irene Buchbinder, narystės sekretorė Aušra Padalino, sekretorė Kathleen Guzauskas (sėdi), klubo pirmininkė Erika Brooks.
Čikagos lietuvių moterų klubo valdyba. Iš k.: klubo sekretorė Genevieve Maluska, iždininkė Cecilia Matul, 97 metų sukaktį šiemet mininti Irene Buchbinder, narystės sekretorė Aušra Padalino, sekretorė Kathleen Guzauskas (sėdi), klubo pirmininkė Erika Brooks. (Karilės Vaitkutės nuotr.)

Čikagos lietuvių moterų klubas šventė jubiliejų

Karilė Vaitkutė.

2018 metų stipendininkės Nida Alexa ir Liza Macke.
2018 metų stipendininkės Nida Alexa ir Liza Macke. (Audronės Kižytės nuotraukos)

Čikagos lietuvių moterų klubas šventė gražią sukaktį – 95-erius gyvavimo metus. Puota buvo surengta 2018 m. lapkričio 4 d. Palos Country Club salėje Orland Park priemiestyje. Susirinko gausus būrys klubo narių, draugų ir rėmėjų. Klubas vos penkeriais metais jaunesnis nei nepriklausoma Lietuvos valstybė, šiemet švenčianti savo šimtmetį, o paskata įsteigti šį klubą ir buvo susijusi su nepriklausoma Lietuva. Kadangi po 1918 metų Amerikoje ėmė lankytis Lietuvos valstybės pareigūnai ir jų šeimos, reikėjo juos globoti. Čikagoje gyvenusios moterys ir ėmėsi šios užduoties. Ilgainiui klubas išaugo ir jo užduotys įvairėjo ir plėtojosi. Vis tik pagrindinė užduotis išliko – pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Be to, nuo 1959 metų, Lietuvos konsulei Čikagoje Josephine Daužvardienei pasiūlius, Čikagos lietuvių moterų klubas keletą dešimtmečių užsiėmė lietuvių merginų pristatymų visuomenei – rengė debiutančių pokylius. Šio pokylio metu buvo rodomas vaizdo įrašas, kurį parengė David Baer. Jame matėme praėjusių dešimtmečių debiutančių, lietuviškai vadinamų „gintarėlėmis” pristatymo visuomenei vaizdus. 

Šiuo metu klubas skiria savo finansinę paramą įvairioms lietuviškoms ir nelietuviškoms organizacijoms Čikagoje, kitur Jungtinėse Valstijose ir net Lietuvoje bei teikia stipendijas besimokančiam jaunimui. Šiemet dvi stipendijos po tūkstantį dolerių buvo suteiktos Nidai Alexa bei Lizai Macke. Nida yra būsimoji medicinos sesuo, o Liza studijuoja keramiką. Klubo prezidentė Erika Brooks pasidžiaugė, kad pavyko sutelkti tiek lėšų, kad būtų įteiktos dvi stipendijos, nes būna metų, kai pinigų užtenka tik vienai studentei paremti.

Buvusią klubo pirmininkę Lu Dargis su 92-uoju gimtadieniu sveikino dabartinė pirmininkė Erika Brooks.
Buvusią klubo pirmininkę Lu Dargis su 92-uoju gimtadieniu sveikino dabartinė pirmininkė Erika Brooks. (Karilės Vaitkutės nuotr.)

Šiuo metu klube yra daugiau nei keturiasdešimt narių, klubas atjaunėjo Aušros Padalino pastangomis, kuri šiemet į klubą pritraukė daugiau nei dešimt naujų narių. Klubo vicepirmininkė Birutė Zalatorienė pasakojo, kad nors klubą įsteigė pirmosios lietuvių imigrantų bangos atstovai, po Antrojo pasaulinio karo į šį klubą stojo ir antrosios imigrantų bangos moterys, norinčios dirbti naudingą pagalbos darbą. 

Pokylio metu vyravo pakili nuotaika. Buvo pagerbtos seniausios klubo narės, kurių amžius tikrai įspūdingas. Emai Petraitis šiemet sukako 100 metų, Irene Buchbinder šventė savo 97-ąjį, Helen Cizinauskas  – 94-ąjį, o buvusi klubo pirmininkė Lu Dargis – šventė 92-ąjį gimtadienius.  Seniausia klubo narė Genevieve Maluska, kuri šiuo metu eina klubo sekretorės pareigas, klubui priklauso jau beveik 60 metų.

Pokylio metu vyko loterija, kurios prizai buvo piniginės sumos, paaukotos Petkaus laidotuvių namų savininko Donald Petkus, o įvairūs kiti prizai buvo paaukoti lietuviškų organizacijų bei verslų.  Be to, pokylio svečiai galėjo įsigyti Otilijos Kasparaitis papuošalų, Gitanos Variakojis ir įmonės „Savita” drabužių bei Zitos Litvinas tapytų paveikslų. Pokylio svečius linksmino muzikantai ir dainininkai Algimantas ir Ligita Barniškiai.

Linkime Čikagos lietuvių moterų klubui didžiausios sėkmės ir tikime, kad sulauksime klubo šimtmečio.

Dainuojant Algimantui ir Ligitai Barniškiams buvo proga visiems pasilinksminti.
Dainuojant Algimantui ir Ligitai Barniškiams buvo proga visiems pasilinksminti.
Tarp tų, kuriems pasisekė loterijoje – Melinda Buchbinder, Lucija Hoffman ir kun. Liudas Miliauskas.
Tarp tų, kuriems pasisekė loterijoje – Melinda Buchbinder, Lucija Hoffman ir kun. Liudas Miliauskas.
Laimėję loterijoje galėjo pasirinkti dovaną – Giedrei Kaz- lauskaitei patiko šis paveikslas.
Laimėję loterijoje galėjo pasirinkti dovaną – Giedrei Kazlauskaitei patiko šis paveikslas.