Lietuvių kambarys. (Nijolės Shuberg nuotraukos)

„Expo Chicago” 2022. Lietuvos „kambaryje” netrūko lankytojų

Virginija Petrauskienė.

Po kelerių metų pandeminės pertraukos balandžio 7–10 dienomis surengtoje tarptautinėje šiuolaikinio meno parodoje „Expo Chicago” pirmą kartą buvo pristatytas Lietuvos šiuolaikinis menas – paviljone eksponuoti penkių jaunųjų lietuvių menininkų – Aistės Marijos Stankevičiūtės, Anastasijos Sosunovos, Vytenio Buroko, Aistės Ambrazevičiūtės ir Katrynos Čiurlionis darbai.

Jiems atstovavo pelno nesiekianti organizacija „Rupert” – Vilniuje esantis meno, rezidencijų ir edukacijos centras. Šio centro atstovas Tautvydas Urbelis ir JAV gyvenanti menininkė Katryna Čiurlionis buvo šios parodos kuratoriai. Tarptautinėje meno mugėje lietuviai dalyvavo nekomercinėje programoje, pristatydami parodą, pavadintą „Aš sėdžiu kambaryje”.

Parodos metu prie lietuvių „kambario” – S. Mulevičienė, I. Dilytė ir G. Michnevičiūtė.

Lietuvos atstovų dalyvavimas šiame prestižiniame tarptautiniame meno renginyje – tai LR generalinio konsulato Čikagoje projektas.

„Expo Chicago” mugės metu „Draugas” pakalbino kai kuriuos Lietuvos paviljone sutiktus ir prie parodos rengimo prisidėjusius žmones. Pasidžiaugta, kad jau pirmąją dieną lietuvių „kambaryje” esantys kūriniai sulaukė nemažo lankytojų dėmesio.

Sigrida Mulevičienė, LR genera­linė konsulė Čikagoje: „Tai pirmas kar­tas, kai Lietuva meno mugėje ‘Expo Chicago’ turi savo paviljoną. Ši paroda yra prestižinis renginys. Ir vien jau joje būti yra labai svarbu. Ir ypač svarbu būti čia jauniems menininkams. Mes žiūrime į ateitį. Jie patys savo jėgomis tikrai negalėtų čia atvažiuoti be valstybės ir verslo pagalbos. Tad mūsų tikslas yra atverti jiems kelią.

Idėja dalyvauti šiame renginyje ir atstovauti Lietuvai kilo prieš kelerius metus, bet dėl pandemijos buvo vis­kas atidėta. 2021 m. mes pradėjome ruoštis dalyvavimui, bet viską pavyko įgyvendinti tik šiemet, nes keletą metų nebuvo rengiamos parodos. Džiaugiamės, kad galėjome tą padaryti, nes visų pirma dalyvauti šioje parodoje yra brangu. Bet su Lietuvos Vyriausybės ir Čikagos verslininkų parama ir pagalba tą projektą įgyvendinome”.

Gražina Michnevičiūtė, LR kultūros atašė JAV:

Kūrinio „Kerpių gramatika” autorė Aistė Ambrazevičiūtė (d.) žiūrovams nuoširdžiai pasakojo apie savo darbą. (V. Petrauskienės nuotr.)

„Po pandemijos Čikagoje tai, ko ge­ro, pats didžiausias renginys, kuriame dalyvauja tiek daug galerijų. Tai yra meno mugė, daugiausiai joje dalyvauja komercinės galerijos. Mes su Lietuvos meno edukacijos centru ‘Rupert’ dalyvaujame nekomercinėje programoje. Mūsų pagrindinis „arkliukas” – prista­tome alternatyvios meno eduka­cijos programą. Ir labai daug lanky­tojų sustoja, nes juos pritraukia visai kitokia koncepcija. Čia nėra kainų, nėra tam tikro tradicinio paviljono, kuris leidžia galvoti, kad tai yra komercinė galerija. Šiandien yra vadinamoji VIP diena, kai parodoje lankosi kuratoriai, meno kritikai, galerininkai, kolekcininkai. Mes netgi sulaukėme keleto pasiūlymų eksponuoti mūsų menininkų darbus Amerikos galerijose. Katryna Čiurlionis sulaukė tokio pasiūlymo. Aš pati ‘Expo Chicago’ lankausi pirmą kartą. Tačiau galiu pasakyti, kad ir tokio lygio parodose lietuviai menininkai yra pastebimi. Galiu ‘Expo’ palyginti su ‘Frieze’, vykusia 2019 metais New Yorke. Bet ten Lietuvai atstovavo ispanų galerija. Jie pristatinėjo Algirdą Šeškų ir Gintarą Trimaką. Ir labai sėkmingai, nes abu kartus ‘New York Times’ rašė apie tą galeriją, nors ji bu­vo vadinamoje alternatyvioje programoje. Taip pat modernaus meno muzie­jus nusipirko gal aštuonis A. Šeškaus darbus. Tikiu, kad ir kitas ‘Expo Chicago’ parodos dienas bus daug susidomėjusių”.

Katryna Čiurlionis, parodos dalyvė ir viena iš jos kuratorių:

„Tos parodos idėja gimė prieš dvejus metus. Mes su Tautvydu Urbeliu iš ‘Rupert’ susikalbėjome per Zoom ir aptarėme, kokia tema bus mūsų paroda. Ir nusprendėme: ‘Izoliacija’. Izoliacijos metu vyko neišvengiama akistata su savimi, jos negali išvengti. Taigi, norėjome, kad autorių darbai būtų susiję su šia tema. Labai norėjome parodyti, kad kiekvienas žmogus skirtin­gai, asmeniškai prieina, priima, pergy­vena tą izoliaciją ir sukuria savo būdą, kaip tą būseną išgyventi.

Mano pačios parodoje esantis kūrinys videoinstaliacija su garsu – tai darbas, susijęs daugiau su chemija, molekuliniu pasauliu. Šį darbą pradėjau magistrantūroje, 2019 metais. Bet aš jį vis tęsiau ir tęsiau. Jame atsispindi didelis susirūpinimas vaistų poveikiu žmogaus organizmui. Medikamentai pakeičia net mūsų pasaulėžiūrą, mūsų pasaulio ir aplinkos supratimą ir suvokimą. Ta videoinstaliacija parodo, kaip vaistai, aplinka, chemija gali pakeisti ne tik žmogaus sveikatą, bet ir pasaulėžiūrą, pojūčius. Norėjosi su tuo žaisti ir parodyti, kaip skirtingi žmonės keičiasi, veikiami molekuliniu lygmeniu.

LR generalinio konsulato antrasis sekretorius Robertas Naudžiūnas kalbasi su jaunosiomis autorėmis K. Čiurlionis (k.) ir A. Ambrazevičiūte. (Nijolės Shuberg nuotraukos)

Aistė Ambrazevičiūtė, viena iš penkių menininkų, dalyvaujanti parodoje su savo videoinstaliacija „Kerpių gramatika”:

„Mano kūrinys ‘Kerpių gramatika’ nėra galutinis projektas, tai yra tęstinis darbas. Jau daug metų tyrinėju kerpes. Nors esu baigusi architektūros studijas, o dabar atlieku dizaino krypties doktorantūrą, pati praktika yra tarpdisciplininė. Todėl, baigusi mokslus, sustojau ties kerpėmis. Kerpės yra labai nauja mokslinė sritis, vis dar labai neištirta. Mane, aišku, pakerėjo vizualinė vaizduotė. Kerpės aplinkos suvokimui yra be galo svarbus faktorius. Mane domina tai, ką aš pati vadinu ‘kerpių sensoriais’, jutikliais, kurie padeda matyti ir pažinti aplinką kitaip. Jos reaguoja į įvairius aplinkos faktorius, be abejo – ekologiją, užterštumą.

Bet mane labiausia domina šių organizmų formų įvairovė, tekstūra, vizualinė dalis, kurios labai trūksta architektūroje, mano profesiniame pasaulyje. Tai aš, kaip tos profesijos atstovė, labai daug įkvėpimo ir žinių gaunu stebėdama kerpių pasaulį. Labai įdomu savo darbą testuoti, išbandyti kitame mastelyje, ir ypač Čikagoje, kur yra tokia istorinė architektūros mokykla, toks kontekstas, kur yra labai daug istorinių pastatų su be galo deta­lia ornamentika. O kerpės man asocijuojasi su tam tikra pamiršta puošyba, taikomaisiais menais, detalėmis, subtilumu ir jautrumu aplinkai.

Lietuvių autorių darbus šioje parodoje vienija tema ‘Sėdžiu kambaryje’. Ką šiame kambaryje veikia kerpės? Jūs patys net nežinote, bet vien sėdėdami, apkerpėjate. Taip pat įgyjate tam tikrų kerpių savo vaizduotėje – gal užsikrečiate? Todėl reikia netiesiogiai paveikti, įspėti žmogų”.

***

Kaip jau buvo minėta, Lietuvos menininkų dalyvavimas šių metų „Expo Chicago” buvo LR generalinio konsulato Čikagoje projektas. Jį  įgyvendinant, didelį darbą atliko Ieva Dilytė, LR generalinio konsulato atstovė kultūros ir viešosios diplomatijos reikalams, kuri buvo viena iš pagrindinių šio projekto organizatorių. „Šio projekto pagrindinis tikslas ir idėja – norėjosi šioje tarptautinėje parodoje pristatyti profesionalųjį lietuvių meną, garsinti Lietuvos vardą. Ir tikrai, per visas keturias ‘Expo Chicago’ dienas Lietuvos ‘kambaryje’ apsilankė nemažai meno ir kultūros pasaulio profesionalų, muziejų, galerijų atstovų. Lietuvos menininkai sulaukė ne vieno pasiūlymo bendradarbiauti”.

Ieva pasidžiaugė, kad projektą parėmę ne tik Lietuvos Respublika, bet ir Čikagos lietuviai verslininkai dosniai atsiliepė į paramos prašymą. Šio projekto rėmėjai – „Arka Express Inc.”, „Dev­bridge, GP Transco”, „Narbutas”, Lie­tuvos kultūros institutas, Vilniaus miesto savivaldybė. Jų dėka buvo surinkta apie 20 000 dol. tam, kad „Expo Chicago 2022” būtų matoma ir Lietuva.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Balandžio 14-16 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 29-30)