Ekskursijos dalyviai prie pagrindinių Skerdyklos vartų.
Ekskursijos dalyviai prie pagrindinių Skerdyklos vartų. (G. Subačiaus nuotr.)

Pasivaikščiojimas po romano vidų

Giedrius Subačius, PLB Lituanistikos katedra, University of Illinois at Chicago.

Norinčių pasivaikščioti Sinclair herojų takais netrūko.
Norinčių pasivaikščioti Sinclair herojų takais netrūko.

Balandžio 24 dieną vyko ekskursija po Upton Sinclair garsiojo romano „Džiunglės” (The Jungle, 1905–1906) vietas Čikagoje. Sinclair 1904 m. spalio–lapkričio mėnesiais Čikagoje praleido 6–7 savaites, rinkdamas medžiagą būsimam romanui. Ekskursijos tikslas – sekti autoriaus pėdomis, praėjus maždaug 110 metų savotiškai pavaikščioti po romano vidų. Ekskursiją pradedam ten, kur ir pats Sinclair kažkada pradėjo, ir vėliau atsiuntė savo herojus: Halsted ir Exchange gatvių sankryžoje.

Kaip tik čia, tramvajumi atvykusi lietuvių herojų šeima išgirdo konduktoriaus riktelėjimą „Stockyards!” ir išlipo. Čia pat Sinclair įsivaizduota ir Šedvilo delikatesų krautuvė, ir tikra „Transit House Hotel” vieta (tame viešbutyje Sinclair buvo trumpai apsistojęs), ir Skerdyklų vartai. Traukiam pagrindine buvusia Skerdyklų alėja – Exchange Avenue – iš pradžių tomis vietomis, kur buvo gyvulių gardai, pro Exchange pastatą, kuriame supirkdavo gyvulius, tada pro buvusių mėsos perdirbimo gamyklų vietas, pro mėsos pramonės giganto Swift biurą „Central Time Station”, kuriame pagrindinis herojus Jurgis Rudkus gavo savo pirmąjį darbą Skerdyklose, pro Armour trąšų gamyklos vietą, kur Rudkus dirbo sunkiausiai, sugadino sveikatą ir tiek prisigėrė visokių kvapų, kad jo net saliūnai neįsileisdavo, idant neišbaidytų kitų lankytojų.

Ekskursijos dalyviai seka autoriaus pėdomis.
Ekskursijos dalyviai seka autoriaus pėdomis.

Gyvenamajame rajone, Sinclair vadintame „Už Skerdyklų” (Back of the Yards), aplankom lietuvių vestuvių puotos vietą – buvusį Juozapo Kuszlejko saliūną (4558 S. Paulina ave.), kuriame švęstos garsiosios Sinclair pirmajame skyriuje aprašytos vestuvės. Tada pro jaunavedžių gyventą namą  einam iki Čikagos sąvartyno nr. 2, kurį Sinclair taip įtaigiai pavaizdavo antrojo skyriaus pabaigoje. Iš visų aplankytų objektų – tik Skerdyklų vartai ir jaunavedžių gyventas namas išlikę iki dabar.

Šią ekskursiją vedu jau dešimt metų, paprastai du kartus per metus. Pirmoji buvo 2006 metų lapkričio 11 dieną (kolegos prof. Randy Richards paskatinimu). Iš pradžių vesdavau tik savo University of Illinois at Chicago Lietuvių kultūros kurso studentus, bet vėliau ėmė prisijungti vis daugiau žmonių tiek iš lietuvių bendruomenės, tiek apskritai įvairių Čikagos istorijos smalsuolių.

Ekskursijos dalyviai.
Ekskursijos dalyviai.