Yearly Archives: 2021

NIJOLĖ MARTINAITYTĖ-NELSON

A†A NIJOLĖ MARTINAITYTĖ- NELSON mirė liepos 7 d. Little Company of Mary ligoninėje Čikagoje. Gimė 1937 m. gruodžio 28 d. Lietuvoje, Kėdainiuose. Nuliūdę liko: vyras Kenneth Nelson, brolis Vytas Martinaitis, pusseserės Edita Milbutienė (vyras Arvydas), Aušra Milbutaitė, Gintarė Milbutaitė, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo pedagogė, aktorė, režisierė ir …

Toliau...

EDVARDAS J. SAKALAUSKAS

A†A EDVARDAS J. SAKALAUSKAS mirė š. m. liepos 7 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1940 m. kovo 17 d. Skuode, Lietuvoje. Gyveno Ellicott City, MD, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Emilija, dukros Lina ir Daina. Šv. Mišios už a. a. Edvardą bus aukojamos ketvirtadienį, rugpjūčio 26 d. 10 val. ryto …

Toliau...

JONAS STANKŪNAS

A†A JONAS STANKŪNAS mirė š. m. birželio 29 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1928 m. gegužės 4 d. Lietuvoje. Gyveno Palm Beach Gardens, FL. Nuliūdę liko: mylinti žmona Gražina, su kuria laimingai išgyveno beveik 70 metų; duktė Gina Pugliese su vyru Paul; sūnūs Jonas su žmona Paula ir Julius; anūkai …

Toliau...

EUGENIJA (PLEČKAITIS) SATKŪNIENĖ

A†A EUGENIJA (PLEČKAITIS) SATKŪNIENĖ mirė birželio 26 d. po sunkios kovos su Alzheimerio liga, sulaukusi 88 metų. Gimė 1932 m. liepos 12 d. Lietuvoje, Vilkaviškio raj. Paskutiniu metu gyveno su dukra Palm Bay, FL. Nuliūdę liko: dukra Viktorija Jinkis (Palm Bay, FL), sūnus Leonas Satkūnas (Middlesex, NJ); Kristina Satkūnaitė (Richmond, …

Toliau...

ELENA (VAIČEKAUSKIENĖ) WAIT-GULBINAITĖ

A†A ELENA (VAIČEKAUSKIENĖ) WAIT-GULBINAITĖ mirė savo namuose Phoenix, AZ birželio 22 d., sulaukusi 90 metų. Gimė 1930 m. liepos 29 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Linda Kirch su vyru Tom; duktė Angelina Wagner su vyru Jeff; anūkas Zachary; brolis Alfonsas su žmona Dana. A. a. Elena buvo a. a. Alfonso …

Toliau...

REGINA IDALIJA PANARIENĖ ABRAITYTĖ

A † A Regina Idalija Panarienė Abraitytė mirė birželio 19 d., Oak Lawn, IL. Gyveno Oak Lawn, Illinois, ankščiau Čikagoje, Marquette parko apylinkėje. Gimė 1947 m rugsėjo 6 d. Wurzburg, Vokietijoje. Nuliūdę liko: vyras Viktoras; sūnus Andrius su žmona Lisa; duktė Lisa Augustyn su vyru Dan; anūkai Ian ir Angelina; …

Toliau...

VERONIKA BALTRAMONAITYTĖ ŠVABIENĖ

A†A VERONIKA BALTRAMONAITYTĖ ŠVABIENĖ mirė savo namuose Lemonte birželio 11 d., sulaukusi 93 metų. Anksčiau gyveno Marquette Parko apylinkėje. Gimė 1928 m. birželio 3 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukra Regina Abate, vyras Dean, anūkai Dean Jr. ir Dominic; dukra Laima Petrulienė, vyras Vytas; sūnus Andrius, anūkai Kaijus ir Darius …

Toliau...

JONAS ALGIS MILIAUSKAS

Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis A†A JONAS ALGIS MILIAUSKAS po sunkios galvos operacijos ir trumpos ligos, užbaigė savo gyvenimo kelionę ir iškeliavo pas Viešpatį į amžinuosius namus birželio 10 d., sulaukęs 75 metų. Gyveno Katy, TX, anksčiau Čikagoje. Gimė Vokietijoje, Hanoverio mieste. Nuliūdę liko: žmona Ellen, dukros Viktorija, …

Toliau...

KĘSTUTIS PRANCIŠKUS ČERNIS

Sūrios ašaros riedės Iš sudužusios širdies Mano sieloje nyku Aš tėvynę palieku.    G. Patackas A†A KĘSTUTIS PRANCIŠKUS ČERNIS mirė birželio 8 d., sulaukęs 97 metų amžiaus. Gimė 1924 m. kovo 29 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno W. Bloomfield, MI. Nuliūdę liko: sūnus Victor Saulius su sužadėtine Gail Berger, dukra Diana …

Toliau...

ALGIS LEONAS ANCEVIČIUS

A†A ALGIS LEONAS ANCEVIČIUS mirė š. m. birželio 3 d. Advocate Christ ligoninėje, sulaukęs 87 metų. Gimė 1933 m. spalio 14 d. Prahoje, Čekoslovakijoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalia Verbickaitė; sūnus Gintas; sūnus Sigitas su žmona Karen, anūkės Camille ir Claire; dukra Lya Kubilienė su vyru Andriumi, …

Toliau...