Poezijos knygos – mėnulis yra tabletė

Aušra Kaziliūnaitė. Mėnulis yra tabletė. Eilėraščiai. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014

Aušra Kaziliūnaitė. nematomos metamorfozės ar mylėtum mane jei staiga pasikeistų mano lytis kvapas odos spalva ar metų laikas ar mylėtum jei būčiau gėlė ar akmuo arba gėlė užaugusi tarp mažų akmenėlių ir apskritai ar myli mane tomis trumpomis akimirkomis kai iš tiesų jais būnu ...

Toliau...

Pokalbis su meno vadovu Dariumi Polikaičiu

2015 m. kovo 15 d. koncerto akimirka. „Dainavos” archyvo ir Jono Kuprio nuotraukos

by Rimas Černius. ,,Dainavos” ansamblio koncertui artėjant – Sausio 31 d. įvyksiantis ,,Dainavos” ansamblio koncertas ,,Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei” skiriamas skaudžių Sausio 13-tosios įvykių 25-tosioms metinėms. Kaip kilo mintis suruošti tokį koncertą? ...

Toliau...

Dovana už gerą lietuvių kalbos mokėjimą – kelionė į Lietuvą

2016-01-14-DRAUGAS-1

VITALIUS ZAIKAUSKAS. Sausio 5–9 d. į edukacinę programą Lietuvoje į Vilnių atvyko šeši 2015 metų Nacionaliniame diktanto konkurse dalyvavę bei mažiausiai klaidų padarę lituanistinių mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų užsienyje mokiniai iš Rygos lietuvių, Pelesos vidurinių mokyklų ...

Toliau...

Jūratė Jaronienė

Kaunietė tautodailininkė Jūratė Jaronienė gyvenime matė ir šilto, ir šalto, bet išlaikė jaunatviškai skaidrią dvasią, kurią atspindi jos eilėraščiai ir paveikslai. Menotyrininkai jos kūrybos stilių vadina naivizmu, o aš pridurčiau, kad tai džiugusis naivizmas, kuris aukštyn pakylėja žiūrėtojo širdį. Su savo kūriniais ji dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse parodose (Lenkija, Suomija, Slovakija).

Toliau...

„Mada visiems” – plataus spektro lietuviškas dizainas

Prisiminta ir pagerbta tradicinio renginio „Madų paradas“ organizatorė Lina Smilgienė (d.). Janinos Sučylienės nuotraukos

PLC vyko tradicinis išeivijoje ir Lietuvoje kuriančių dizainerių mados paradas JANINA SUČYLIENĖ. Gruodžio viduryje Pasaulio lietuvių centas (PLC) tautiečius pakvietė į tradicinį išeivijos ir Lietuvos dizainerių renginį – „Mada visiems”, skirtą Centrui paremti. Šiame madų parade buvo parodyta ...

Toliau...

Bostoniškiai šv. Kalėdas šventė su dainomis

Kad Kalėdų Senelis nepaklystų ir rastų kelią į Bostono lituanistinės mokyklos „Eglutę”, visiems teko jį pakviesti: „Kur Kalėdų Senis? – A-Ū-Ū!”  (Gintaro Sekmoko nuotraukos.)

Šešiasdešimt šeštuosius metus gyvuojanti Bostono lituanistinė mokykla šias Kalėdas pasitiko ne visai tradiciškai: jau keletą dešimtmečių tadicija tapęs kalėdinis vaidinimas buvo pakeistas įspūdingu koncertu. Jį aranžavusi dainavimo mokytoja, Berklee muzikos kolegijos ...

Toliau...

2016-ųjų metų Lietuvos istorijos jubiliejai

Sausio 13-oji: Žmogus su vėliava šalia tarybinio tanko  (kam.lt nuotr.)

TOMAS BARANAUSKAS: 2016-aisiais minėsime keletą svarbių Lietuvos istorijos sukakčių, tarp jų – jubiliejinių. Priminsiu, kad jubiliejus klasikine prasme – tai 50 metų periodas, o ne jokia kita „apvali” sukaktis. Naujoviškesnė jubiliejaus sąvoka dar apima ir „pusinius” jubiliejus, t. y. 25-mečius.

Toliau...

2016-ieji – Prezidento Kazio Griniaus metai

Memorialinė lenta Prezidentui Kaziui Griniui
Marijampolėje. (Vladimiro Gulevičiaus nuotr.)

ELTA. 2016 metų gruodžio mėnesį bus minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės. Sprendimą dėl K. Griniaus ...

Toliau...

Trys Karaliai švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapijoje

Trys Karaliai

DRAUGAS INFO. Kas sekmadienį, Draugas transliuoja šv. Mišias iš Marquette Park-o bažnyčios Čikagoje. Transliavimas prasideda 11.00 val. r. Galima ir žiūrėti Mišias po įvykio, kadangi visi įrašai archyvuojami. Žiūr ...

Toliau...

J. Valančiūnas Lemonte

J. Valančiūno susitikimo su „Lituanicos” krepšininkais akimirkos.

„Toronto Raptors” krepšininkas Jonas Valančiūnas (JV) per Kalėdas netinginiavo. Gruodžio 23 d. vakaras tapo išties įsimintinu jauniesiems Čikagos „Lituanicos” krepšinio Akademi jos krepšininkams: jų laukė Kalėdinė staigmena – susitikimas su stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje (NBA) ...

Toliau...