Yearly Archives: 2022

RAMUNĖ STRAVINSKYTĖ DAILIDIENĖ

Su liūdesiu pranešame, kad mūsų brangi A†A RAMUNĖ STRAVINSKYTĖ DAILIDIENĖ iškeliavo į amžinybę 2022 m. lapkričio 8 d., apsupta mylimos šeimos. Gimė 1951 m. kovo 19 d. Čikagoje. Gyveno Orland, ME, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: vyras Aras, duktė Lina su vyru Michael, sesuo Ina bei mylimi giminės ir draugai. Ramunė …

Toliau...

JOANA A. STOŠKUS

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę… A†A JOANA A. STOŠKUS mirė šių metų lapkričio 5 d. Gyveno Palos Park, IL. Gimė 1936 m. balandžio 1 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Keturvalakių kaime. Amerikoje išgyveno 73-erius metus. A. a. Joana buvo a. a. Jono ir a. a. Marijos …

Toliau...

NIJOLĖ APOLONIJA ŠALKAUSKAITĖ REMEIKIENĖ D.D.S.

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, Žydro veido, kaip žydras dangus, Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė Per pasaulį keliauja žmogus. – B. Brazdžionis A†A NIJOLĖ APOLONIJA ŠALKAUSKAITĖ REMEIKIENĖ D.D.S. ramiai mirė 2022 m. lapkričio 4 d., sulaukusi 86 metų. Gimė 1936 m. rugsėjo 5 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau …

Toliau...

ALGIS A. TIRVA

A†A ALGIS A. TIRVA mirė š. m. lapkričio 4 d. savo namuose Amelia Island, FL, apsuptas šeimos narių. Gimė 1933 m. liepos 22 d. Kaišiadoryse, Lietuvoje, Kazimiero ir Apolonijos (Kozukauskaitės) Tirvų šeimoje. Gyveno Seattle, WA; Milwaukee, WI; Little Silver, NJ ir Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Liucija (kartu išgyveno 59 metus); …

Toliau...

NARIMANTAS V. UDRYS

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. spalio 28 d. mirė mylimas vyras, tėvas ir tėvukas A†A NARIMANTAS V. UDRYS Gimė 1937 m kovo 2 d. Žeimių miestelyje Lietuvoje. Gyveno Detroit, MI, anksčiau Amsterdam, NY. Giliai nuliūdę liko: žmona Janina, sūnus adv. Linas Udrys su šeima, dr. Gytis Udrys su …

Toliau...

MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ

A†A MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ mirė š. m. spalio 26 d. Gimė 1935 m. liepos 13 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Gyveno Omaha, NE, anksčiau Willowbrook, IL ir Philadelphia, PA. Nuliūdę liko: sūnus dr. Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda, anūkė Julia; dr. Černiaus vaikai Gita ir Linas su šeimomis; brolienė Marytė …

Toliau...

JONAS ZUBINAS

A†A JONAS ZUBINAS mirė š. m. spalio 18 d., sulaukęs 83 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: žmona Jolanta, sūnūs – Andrius su žmona Ingrida, Tomas su sužadėtine Kerry bei giminės Lietuvoje. A. a. Jonas buvo a. a. Valentinos ir a. a. Felikso sūnus. Emigravo į …

Toliau...

ALGIRDAS KALAVINSKAS

A†A ALGIRDAS KALAVINSKAS mirė š. m. spalio 9 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Des Plaines, IL. Nuliūdę liko: žmona Diana (Braniska) Kalavinskas, dukros – Vida Kalavinskas su draugu Joe Leopold ir Astra su vyru Tom Lindholm; anūkai Veronica Troc su sužadėtiniu Joe, Joseph Westerberg, Brett Lindholm ir Mark Lindholm; proanūkės …

Toliau...

ALGIRDAS KALAVINSKAS

A†A ALGIRDAS KALAVINSKAS mirė š. m. spalio 9 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Des Plaines, IL. Nuliūdę liko: žmona Diana (Braniska) Kalavinskas, dukros – Vida Kalavinskas su draugu Joe Leopold ir Astra su vyru Tom Lindholm; anūkai Veronica Troc su sužadėtiniu Joe, Joseph Westerberg, Brett Lindholm ir Mark Lindholm; proanūkės …

Toliau...

ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS

A†A ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS mirė š. m. rugsėjo 30 d., sulaukęs 87 metų, Cantata Skilled Rehab center Brookfield, IL. Gyveno Brookfield, IL. Nuliūdę liko: mylinti žmona Živilė (Numgaudas); sūnus Aleksandras V. su žmona Jaime Pirozzi iš South Lake Tahoe; sūnus Vytenis bei mylinti anūkė Viktorija iš Westmont, IL; brolis Emilis …

Toliau...